Matejska24

HomeHistorie domu Matějská 24, č.p 6 Historie domu Matějská 24, č.p 6

Historie domu Matějská 24, č.p 6

Montovaná vila na Babě, jejichž stavebníkem byly znárodněné Vítkovické železárny, vznikala od roku 1946. Tento projekt byl zamýšlen jako pokus o montovanou bytovou výstavbu v druhé dvouletce poválečného období. Architektem byl Jiří Štursa, Pokusem byla především experimentální konstrukce. Jednalo se o ocelovou montovanou konstrukci s lehkými výplněmi, patrnými i z vnějšího vzhledu stavby. Montovaná vila byla navržena vždy se dvěma byty na patře, dispozice bytů byly identické, zrcadlově otočené. Díky konfiguraci  terénu bylo využito zapuštěné přízemí pro jednu bytovou jednotku a technické zázemí s jednou garáží.Tento dům je ukázkou nastupující tendence úspornosti, ale přitom i jistého pokroku. Dům měl sloužit jako pokus o návrh sociálního bydlení s prvky prefabrikace / montované ocelové rámy, místo omítek dřevovláknité desky - Hobra, obvodové zdivo - montované calofrigové bloky /. Tato koncepce montované ocelové konstrukce v kombinaci s dřevovláknitými deskami se následně uplatila u provizorních staveb a zařízení staveniště tzv. „TESKO" objekty.

 

Montované technologie na bázi ocelových konstrukcí se již v bytové výstavbě v pozdějších letech neuplatnily. Od roku 1947, kdy byl dům dokončen, nebyla prováděna prakticky žádná údržba a dům chátral. Dnes je již v téměř havarijním stavu, Stavební technologie z roku 1947 nesplňují současné hygienické, akustické a protipožární normy. Proto požádal investor Stavební úřad o odstranění stavby.

 

Historie domu Matejska 24Historie domu Matejska 24

IMG_3148.jpghistorie.jpg

  • HISTORIE DOMU