Matejska24

HomePopis lokality Popis lokality

Popis lokality

Praha 6 se skládá z několika obvodů. Původně se Dejvice jmenovaly Dehnice a poprvé byly zmíněny již v roce 1088, jako majetek svatovítského probošství. Ve středověku byla na jejich stráních pěstována vinná réva a po zániku pražského vinařství pak vznikly dvory se zahradami. Krátce po vzniku Velké Prahy bylo rozhodnuto, že se Dejvice stanou novým pražským centrem s rezidenční výstavbou. Od roku 1924 byl rozvoj této městské části plně v rukou regulačního úřadu hlavního města Prahy, který postupně vypracoval regulační plány celého území, jež se dotkly i lokalit Baba, Fišerka, Hanspaulka, Kotlářka, Paťanka a Šťáhlavka. Koncepce postupné zástavby byla podřízena kompozičním zásadám, které sledovaly zejména bohatou členitost  konfigurace terénu. Na území, jasně vymezeném trasami ulic, bylo kombinováno umístění kompaktní blokové zástavby činžovních domů v centru, s rozvolněnými vilovými čtvrtěmi na okraji. Skladba individuální výstavby dále uvažovala izolované rodinné domy či vily, umístěné v samostatných zahradách, rodinné dvojdomy, trojdomy, či řadové zastavění ekonomickými domky.

pohled_ze_zriceniny_baba_smerem_troja.jpg

Vrch Baba, sousedící se čtvrtěmi Dejvicemi a Hanspalkou, představuje unikátní lokalitu, která vznikla původně jako „Osada Baba", z iniciativy Svazu československého díla, jako výstavba soudobého bydlení v letech 1928-32. Projekt navazoval na obdobné akce, realizované ve 20. letech v Evropě, např. Stuttgartu, Vídni, Wroclawi, Brně. Na výstavbě se podíleli přední architekti té doby, např. Ladislav Žák, Oldřich Starý, Josef Gočár nebo Josef Fuchs a další. Architekt Pavel Janák byl autorem urbanistického řešení kolonie Baba. Investory těchto moderních funkcionalistických staveb byli významné osobnosti kulturního, společenského i politického života této doby. Na tyto stavby postupně navázaly další architekti a vznikl tak unikátní soubor staveb moderní architektury 30. let minulého století.

pohled_od_zriceniny_baba_na_centrum_prahy.jpg

Lokalita Baba přímo navazuje na prestižní čtvrť Hanspaulka. Technická vybavenost je na vysoké úrovni. V místě se nachází úplná síť obchodů a základních služeb. V blízkosti jsou střední i vysoké školy (ČVUT, ČZU), poliklinika i nemocnice. Lokalita je již stabilizovaná a nelze očekávat další stavební činnost. Hustota obyvatel je vzhledem k nízkopodlažní zástavbě velmi nízká. V blízkosti jsou i dětská hřiště a sportoviště. Rozlehlé Šárecké údolí a okolní zelené plochy, s krásnými výhledy na Vltavské údolí, vybízejí k poklidným procházkám po okolí.

 

Dětské hřiště

 

historie3.jpgV Dejvicích, jejichž regulace probíhala od roku 1920, nalezneme výrazné projekty  individuální architektury, postavené na výkonů jednotlivých architektů, ale též na konceptu realizovat urbanistické dílo , srovnatelné se zahraničím.

K těm nejlepším patří především Osada Baba, která vznikla jako „pokus o spolupráci stavebníků s architekty pro uskutečnění dobrého obydlí, odpovídajícího názoru moderního člověka".

Pod záštitou tehdejšího primátora Hl.města Prahy,JUDr.Karla Baxy, byl ustanoven výstavní výbor, jehož úkolem bylo celou akci zorganizovat". K výstavbě byl vydán katalog, který redigoval Pavel Janák. Celkově se v roce 1932 podařilo zrealizoval 20 domů, ostatní se stavěly až v následujících letech do roku 1936.

 

 

ukazka_vilyo.jpg

 

Villa Matějská 24 je vzdálena 475 m od zříceniny Baba, 500 m od nákupního střediska Albert, restaurace Na Faře, autobusové zastávky linky 131 a cca 800 m od Sportovního areálu Juliska.

 

Krásné okolí Šáreckého údolí, Lysolaje, Suchdol s romantickými výhledy na Vltavské údolí motivuje k cykloturistickým vyjížďkám do přírody i okolních vilových čtvrtí, ale využívat i kolo jako dopravní prostředek.

 

Lokalita je výborně dopravně dostupná i z centra města.

 

Dopravní spojení MHD zajišťuje autobusová linka 131, která do 10-ti minut dojíždí na stanici metra A Hradčanská. Spojení autem na Vítězné náměstí trvá 4 minuty.

 

Výborné je také dopravní spojení na mezinárodní letiště Ruzyně.

 

  • POPIS LOKALITY